SOFTWARE DOWNLOAD

THINKCAR BAY
Thinkcar bay apk

54M              Download     

Product Update Tool
Product Update Tool Setup.exe
26MB           Download
 
J2534 VCI Driver        
J2534 VCI Driver
10.7MB         Download
 
THINKOBD 100
ThinkOBD100 Upgrade instructions Download
ThinkOBD100 Update Tool Download

THINKTPMS T100
THINKTPMS T100 Update Tool
22.9MB         Download
THINKTPMS T100 Quick Start Guide
1.25MB         Download

THINKSCAN
THINKSCAN Update Tool
22.99MB       Download
THINKSCAN Quick Start Guide
1.32MB         Download

RemoteController
RemoteController
5.92MMB      Download

THINKOBD
THINKOBD Update Tool
22.98MB       Download
THINKTPMS T90T100_Upgrade_Instruction
2.95MB         Download

THINKDIAG
ThinkDiag+
89MB            Download